Dutch Summary

Nederlandstalige samenvatting                                   BRAIN-PROTECT

Ondanks verbeteringen in de traumazorg vormt ernstig traumatisch schedelhersenletsel een belangrijke oorzaak voor blijvende invaliditeit en mortaliteit in de Nederlandse bevolking jonger dan 45 jaar. Hoewel vroege en gerichte prehospitale behandeling de overleving van patiënten met ernstig schedelhersenletsel lijkt te beïnvloeden is er nauwelijks iets bekend over de relatie tussen prehospitale behandeling en morbiditeit en mortaliteit. In recente literatuur blijkt dat secundaire risicofactoren, zoals prehospitale hypoxie of hypotensie, de prognose van patiënten met ernstig schedelhersenletsel ten nadele kunnen beïnvloeden, maar er bestaat echter weinig inzicht in behandelmethoden die tot preventie van deze secondaire risicofactoren kunnen leiden. Daarnaast blijken de richtlijnen die zijn opgesteld voor de behandeling van ernstig schedelhersenletsel in het gouden uur na het ongeval voornamelijk te zijn gebaseerd op de meningen van experts in plaats van wetenschappelijk onderzoek.

Daarom hebben de deelnemers van het BRAIN-PROTECT Consortium zich als doel gesteld om een prospectieve, nationale registratie op te zetten waarin patiënten worden opgenomen met  ernstig schedelhersenletsel die zijn behandeld door ambulance personeel en/of het Mobiel Medisch Team („Traumahelikopter“).

In deze database zal de nadruk komen te liggen op de huidige prehospitale aanpak ten aanzien van luchtwegmanagement, de circulatie, vloeistof- en medicatiemanagement en de relatie hiervan t.o.v. morbiditeit en mortaliteit. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om binnen de Nederlandse context prehospitale predictoren te identificeren en voor de patiënt gunstige behandelingsvormen te definiëren en daarmee de prognose voor patiënten met ernstig schedelhersenletsel te verbeteren. Uiteindelijk zullen de resultaten verkregen uit dit onderzoeksproject worden gebruikt voor het opstellen van evidence-based richtlijnen voor de prehospitale behandeling van schedelhersenletsel.

 

 
BRAIN-PROTECT wordt mede mogelijk gemaakt door ACHMEA & Hersenstichting Nederland